Political Agenda

Tuwid na daan: Isang pagsusuri

Habang papalapit ang ang buwan ng Oktubre na buwan ng deadline para sa filing of the Certificate of Candidacy o COC, tumitindi rin ang...

Bandilyo Livestreaming

Recent News

Tapos na ba ang laban, Ka Nene?

Hindi po ako kilala ng taong sa umagang ito ay ninais kong bigyan ng pagpapahalaga sa pribelehiyong oras natin sa Sangguniang Panlungsod. Dahil kung...